Format TimeSpan na mm: ss dla dodatnich i ujemnych TimeSpans

Szukam rozwiązania w .net 3.5 Napisałem następujące rozwiązanie robocze:

private string FormatTimeSpan(TimeSpan time)
{
    return String.Format("{0}{1:00}:{2:00}", time < TimeSpan.Zero ? "-" : "", Math.Abs(time.Minutes), Math.Abs(time.Seconds));
}

Ale moje pytanie brzmi: czy jest lepszy sposób? Może coś krótszego, gdzie nie potrzebuję funkcji pomocniczej.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion