Wyniki wyszukiwania dla "voxel"

2 odpowiedź

Wyświetlanie wokseli 3D w matlab

Mam siatkę, jest 3D i przechowuje numer.Oto przykład mojej siatki, jeśli wynosi ona 2 * 2 * 2:

2 odpowiedź

Algorytmy skrzyżowania Ray - Octree

4 odpowiedź

Przejdź linię między dwoma punktami w przestrzeni wokseli 3D odwiedzając wszystkie komórki