Wyniki wyszukiwania dla "sys-refcursor"

1 odpowiedź

jak zadeklarować% ROWTYPE zmiennej, która jest słabo wpisana SYS_REFCURSOR?

2 odpowiedź

Jak użyć jmetera do przetestowania procedury składowanej Oracle z typem powrotu sys_refcursor?

Chcę przetestować procedurę przechowywaną w Oracle za pomocą jmeter. Zrobiłem wszystko, oprócz parametrów.A oto moje zapytanie SQL:zadeklaruj outinfo varchar...

6 odpowiedzi

Jak wywołać funkcję lub procedurę Oracle przy użyciu Hibernate (EntityManager) lub JPA