Czy RStudio może automatycznie wygenerować szablon roxygen dla funkcji?

Czy RStudio obsługuje dowolne automatyczne tworzenie szablonu roxygen?

W Emacs-ESS,C-x C-o wygeneruje szablon roxygen dla funkcji. Na przykład automatycznie przekształci to:

foo <- function(x,y) x+y

zaangażowany w to:

##' .. content for \description{} (no empty lines) ..
##'
##' .. content for \details{} ..
##' @title 
##' @param x 
##' @param y 
##' @return 
##' @author David
foo <- function(x,y) x+y

Czy w RStudio istnieje podobna funkcjonalność?

aktualizacje

odESS 12.09-2, polecenie zostało zmienione naC-c C-o C-ota funkcja została zaimplementowana w Rstudio: CTRL + ALT + SHIFT + R

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion