Wyniki wyszukiwania dla "python-mode"

6 odpowiedzi

Tryb python Emacsa

Próbuję skonfigurować Emacs23.2 do pracy z python2.7.3, używając pakietupython-mode.el-6.0.7Po dodaniu do mojego.emacs złożyć te linie LISP, jak wskazano w i...

3 odpowiedź

Jak kontrolować wcięcia po otwartym nawiasie w Emacs