Wyniki wyszukiwania dla "notepad++"

3 odpowiedź

Notepad ++ potrafi rozpoznać kodowanie?

Stworzyłem plik z treścią zakodowaną w UTF-8 (używając PHP fputcsv).Kiedy otwieram ten plik w Notepad ++ - znaki są nieprawidłowe (Notepad ++ zaczyna się od ...

1 odpowiedź

Automatyczne zamykanie tagów html i jsp, php, tagów asp w notatniku ++ i średnik na końcu linii napisanej przez scriptlets

4 odpowiedź

Wtyczka przeglądarki / edytora heksadecymalnego dla Notepad ++? [Zamknięte]

Przejrzałem wtyczki, a także przeszukałem forum Notepad ++ i nie widziałem rozwiązania do edycji danych jako szesnastkowych wNotatnik ++.Jestem po tej samej ...

2 odpowiedź

Wyszukiwanie wielu plików dla wielu słów

1 odpowiedź

Notepad ++ RegEx: wyszukiwanie wielu słów w ogromnym pliku tekstowym

2 odpowiedź

Czy można skonfigurować Notepad ++ do rozpoznawania komunikatów o błędach kompilatora i przeskakiwania do odpowiedniej lokalizacji?

3 odpowiedź

Notepad ++ Zastąp nowy tekst wewnątrz tekstu

Mam tę próbkę, ponieważ jest to jeden z miliona wierszy. Mam ten tekst:

1 odpowiedź

Regex, aby usunąć duplikaty liter

Mam dokument w Notepad ++, gdzie każda linia może mieć dowolną kombinację znaków. Na przykład:

1 odpowiedź

Używanie Notepad ++ do sprawdzania poprawności XML na XSD

Czy ktoś może wyjaśnić, jak używać Notepad ++ do sprawdzania poprawności pliku xml na xsd. W rozwijanej liście wtyczek „Narzędzia XML” nie ma opcji umożliwia...

2 odpowiedź

Używanie innego edytora z TortoiseHg