Wyniki wyszukiwania dla "jquery-ui-droppable"

2 odpowiedź

Łączenie jGuery draggable, droppable i sortable

1 odpowiedź

jQuery.draggable () - Przywróć po kliknięciu przycisku

1 odpowiedź

JQuery UI Drag / Droppable z wieloma zakresami?

1 odpowiedź

element przeciągany można upuszczać na wiele obszarów, które można upuszczać, jeśli obszary, które można upuścić, są skalowane w dół - jak naprawić

Próbuję przeciągnąć i upuścić element i umieścić go na obszarze, który można upuścić. Powiedzmy, że mam wiele takich samych obszarów do zrzucenia

3 odpowiedź

Jak uzyskać funkcję przeciągnij jQueryUI z urządzeniami dotykowymi

2 odpowiedź

jQuery przeciągnij i upuść między dwoma kontenerami i sortuj