jQuery.draggable () - Przywróć po kliknięciu przycisku

mam kilkaprzeciągalny & możliwy do zrzucenia elementy na mojej stronie, które mająaccept nieruchomości.

Obecnie mój kod jest skonfigurowany tak:

<code>$(".answer." + answer).draggable({
    revert: "invalid"
    , snap: ".graph"
});
$(".graph." + graph).droppable({
    accept: ".answer." + answer
});
</code>

Dlatego, jeśli odpowiedź nie jest poprawna, powraca do pierwotnej pozycji.

Użytkownik potrzebuje także możliwości zresetowania wszystkich na stronie. Próbowałem następujących rzeczy, ale to nie działa:

<code>$("btnReset").click(function(){
   $(".graph.A").draggable({revert:true});
});
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion