Wyniki wyszukiwania dla "drawable"

1 odpowiedź

Jak stworzyć przezroczysty półokrąg? [Zamknięte]

Chcę utworzyć ten efekt.TextView z przezroczystym półkolem jako tłem. Próbowałem dodać drawable jako tło.

11 odpowiedzi

Jak programowo ustawić tło do rysowania w Androidzie

Aby ustawić tło:

4 odpowiedź

Drawable Resource Not Found

3 odpowiedź

Jak mogę napisać zasób rysunkowy do pliku?

Muszę coś wyeksportować

1 odpowiedź

Jak uzyskać okrągły kształt w Androidzie [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak zdefiniować kształt okręgu w pliku XML do rysowania w systemie Android? 13 odpowiedziJak uzyskać okrągły kształt w Andr...

3 odpowiedź

jak uzyskać dostęp do zasobów do pobrania według nazwy w systemie Android

4 odpowiedź

NinePatchDrawable nie otrzymuje wypełnienia z porcji

1 odpowiedź

Android Gradient programowalny

Mam zdefiniowany gradient w xml, którego używam jako tła, w ten sposób:

4 odpowiedź

Android - Jak wyświetlić pionową linię na tle ListView (i zgodnie z wysokością wiersza)?

Jak wyświetlić pionową linię na tle, na przykład podświetloną na niebiesko na obrazku poniżej?W tym przykładzie mam ListView z elementami ImageView (i TextVi...

1 odpowiedź

Różnica między androidem: icon = „@ drawable / my_icon” a androidem: icon = „? My_icon”? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Znak zapytania (?) W atrybutach XML dla Androida 2 odpowiedziZwykle ustawiam drawable w xml as