Wyniki wyszukiwania dla "android-softkeyboard"

8 odpowiedzi

System regulacji Android nie działa po raz pierwszy

Mój problem: od drugiego razu, gdy klawiatura programowa jest wyświetlana na ekranie, całkowicie ukrywa mój EditText.Atrybut android: windowSoftInputMode = &...

3 odpowiedź

Naciśnij Listview, gdy pojawi się klawiatura bez adjustPan

Próbuję utworzyć aktywność z listview i wiadomością wysyłania na dole. Problem polega na tym, że kiedy wyświetlana jest klawiatura, zamiast pchać dolną zawar...

3 odpowiedź

ImageView zmienia rozmiar po otwarciu klawiatury

1 odpowiedź

Dlaczego miękka klawiatura systemu Android nie reaguje na EditText?

5 odpowiedzi

Jak wyłączyć klawiaturę w WebView

3 odpowiedź

Utwórz niestandardową klawiaturę w systemie Android

Chciałbym napisać niestandardową klawiaturę, która powinna działać na wszystkich urządzeniach z systemem Android 4.0 i nowszym. Więc najpierw przeszukałem si...

6 odpowiedzi

Programowo przełącz profil klawiatury

Czy jest jakiś sposób na programowe przełączanie zainstalowanych klawiatur (bez ręcznego przechodzenia do sekcji ustawień)?Moim wymaganiem jest, aby użytkown...

5 odpowiedzi

Miękka klawiatura pokrywa EditText w oknie PopupWindow

Wyrzuciłem prosty projekt testowy, który wyświetla okno PopupWindow zawierające EditText (na Androida 2.2). Gdy stuknę w EditText, wyświetlona zostanie klawi...

1 odpowiedź

Ustaw tryb klawiatury na klawiaturze niestandardowej Androida

4 odpowiedź

Android: Jak nacisnąć przycisk nad klawiaturą

Mam przycisk „zapisz”, który chcę przesuwać razem z klawiaturą. Więc kiedy użytkownik kliknie EditText w moim układzie, przycisk musi pozostać nad klawiaturą...