Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

5 odpowiedzi

Android - Wybór obrazu, Zły obraz

Rozpoczynam żądanie pobrania zdjęcia:

2 odpowiedź

Filtr intencji dla Whatsapp -> dziel się obrazem

2 odpowiedź

Android: Zrób coś, gdy bateria jest na określonym poziomie

1 odpowiedź

Android - Zablokuj odbiornik radiowy za pomocą usługi

1 odpowiedź

Jak uzyskać zamiar Boot_Complete w HTC, gdy używam „poweroff” do ponownego uruchomienia?

8 odpowiedzi

Jak zarządzać startActivityForResult na Androida?

1 odpowiedź

Jak otworzyć Aktywność ustawiania SMS w naszej aplikacji?

1 odpowiedź

BroadcastReceiver z intent-filter dla nich?

To właśnie próbuję osiągnąć:Gdy użytkownik próbuje udostępnić jakiś tekst z dowolnej aplikacji (np. Udostępnianie tweeta lub linku), moja aplikacja pojawi si...

1 odpowiedź

Zamiar systemu Android MMS z tekstem i obrazem

Próbuję utworzyć intencję, która uruchomi dla mnie aplikację MMS z dołączonym plikiem obrazu i pewnym predefiniowanym tekstem obecnym w treści wiadomości.Do ...

3 odpowiedź

Zapobiegaj odtwarzaniu aktywności Androida podczas wyłączania ekranu

Jak zapobiec odtworzeniu działania podczas wyłączania ekranu?Co robięUruchom Bejewels i przejdź do ekranu z biżuterią.Naciśnij krótko przycisk zasilania. Ekr...