Problem odrzucający wyskakujące okienko

Mam zaimplementowane menu podręczne, które pojawia się po kliknięciu przycisku. To jest moja metoda onclick.

<code>public void showOverflow(View view) {

  boolean click = true;
  Button action = (Button) findViewById(R.id.btbAction);

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) main.this
      .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  View popupView = inflater.inflate(R.layout.overflow_layout, null);
  final PopupWindow pw = new PopupWindow(popupView,
      LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT);
  pw.setOutsideTouchable(true);
  if (click) {
    pw.showAsDropDown(action, 0, 0);
    click = false;
  } else {
    pw.dismiss();
    click = true;
  }
}
</code>

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno podręczne. Problem polega na tym, że okno nie jest odrzucane po dotknięciu poza wyskakującym oknem. Próbowałem ustawić tę właściwość w oknie podręcznym

<code>pw.setOutsideTouchable(true);
</code>

Rzeczy pozostają takie same. Pomóż mi to naprawić

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion