Jak programowo zalogować się do wordpress?

Muszę programowo wykonać pewne czynności w panelu administracyjnym WordPressa, ale nie mogę zarządzać tym, jak zalogować się do Wordpress za pomocą C # i HttpWebRequest.

Oto co robię:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string url = "http://localhost/wordpress/wp-login.php";
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
      CookieContainer cookies = new CookieContainer();

      SetupRequest(url, request, cookies);
      //request.Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8";
      //request.Headers["Accept-Language"] = "uk,ru;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3";
      //request.Headers["Accept-Encoding"] = "gzip,deflate";
      //request.Headers["Accept-Charset"] = "windows-1251,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";


      string user = "test";
      string pwd = "test";

      request.Credentials = new NetworkCredential(user, pwd);

      string data = string.Format(
        "log={0}&pwd={1}&wp-submit={2}&testcookie=1&redirect_to={3}",
        user, pwd, 
        System.Web.HttpUtility.UrlEncode("Log In"),
        System.Web.HttpUtility.UrlEncode("http://localhost/wordpress/wp-admin/"));

      SetRequestData(request, data);

      ShowResponse(request);
}

private static void SetupRequest(string url, HttpWebRequest request, CookieContainer cookies)
    {
      request.CookieContainer = cookies;
      request.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; uk; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)";
      request.KeepAlive = true;
      request.Timeout = 120000;
      request.Method = "POST";
      request.Referer = url;
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
    }

    private void ShowResponse(HttpWebRequest request)
    {
      HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      responseTextBox.Text = (((HttpWebResponse)response).StatusDescription);
      responseTextBox.Text += "\r\n";
      StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
      responseTextBox.Text += reader.ReadToEnd();
    }

    private static void SetRequestData(HttpWebRequest request, string data)
    {
      byte[] streamData = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
      request.ContentLength = streamData.Length;

      Stream dataStream = request.GetRequestStream();
      dataStream.Write(streamData, 0, streamData.Length);
      dataStream.Close();
    }

Ale niestety w odpowiedzi otrzymuję tylko kod źródłowy HTML strony logowania i wydaje się, że pliki cookie nie zawierają identyfikatora sesji. Wszystkie żądania, które wykonuję po tym kodzie, również zwracają źródło HTML strony logowania, więc mogę założyć, że nie loguje się poprawnie.

Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten problem lub podać przykład pracy?

Główną rzeczą, którą chcę osiągnąć, jest skanowanie nowych obrazów w wtyczce Nextgen Gallery dla Wordpress. Czy istnieje sposób na XML-RPC?

Z góry dziękuję.

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion