Jak przeszukiwać daty (wyszukiwanie hibernacyjne)?

Zastanawiam się, jak mogę wyszukiwać między datami w Hibernate Search używając Range-Query lub czy jest jakiś filtr, który muszę zaimplementować. Po tym następuje moje pole w Record Entity

  /**
   * When the analysis started.
   */
  @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  @Field(index = Index.UN_TOKENIZED)
  @DateBridge(resolution = Resolution.MILLISECOND)
  private Date startTS;

Moim wymaganiem jest znalezienie analizowanych zapisów między dwiema datami, np. 11.11.2011 do 11.11.2012. Jestem zdezorientowany, jak to zrobić.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion