XSLT łączenie / łączenie wartości węzłów rodzeństwa o tej samej nazwie w pojedynczy węzeł

Wpisz xml

<catalog>
  <product id="1">
    <name>abc</name>
    <category>aaa</category>
    <category>bbb</category>
    <category>ccc</category>
  </product>
  <product id="2">
    <name>cde</name>
    <category>aaa</category>
    <category>bbb</category>
  </product>
</catalog>

Oczekiwane wyjście xml

<products>
  <product>
    <id>1</id>
    <name>abc</name>
    <category>aaa,bbb,ccc</category>
  </product>
  <product>
    <id>2</id>
    <name>cde</name>
    <category>aaa,bbb</category>
  </product>
</products>

XSLT do transformacji

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/catalog">
    <products>
      <xsl:for-each select="product">
        <product>
          <id><xsl:value-of select="@id"/></id>
          <name><xsl:value-of select="name"/></name>
          <category><xsl:value-of select="category" /></category>
        </product>
      </xsl:for-each>
    </products>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Rzeczywista wydajność xml :(

<products>
  <product>
    <id>1</id>
    <name>abc</name>
    <category>aaa</category>
  </product>
  <product>
    <id>2</id>
    <name>cde</name>
    <category>aaa</category>
  </product>
</products>

Kod potrzebował do zapętlenia całego węzła rodzeństwa przez nazwę „kategoria” pod każdym „produktem” i scalenia / połączenia w pojedynczy węzeł oddzielony przecinkiem. Liczba „kategorii” zmienia się dla każdego produktu, a zatem liczba jest nieznana.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion