Dodaj niestandardowy komunikat do zgłoszonego wyjątku, zachowując śledzenie stosu w Javie

Mam niewielki fragment kodu, który uruchamia niektóre transakcje w celu przetworzenia. Każda transakcja jest oznaczona numerem transakcji, który jest generowany przez zewnętrzny program i niekoniecznie jest sekwencjonowany. Kiedy łapię wyjątek w kodzie przetwarzania, wrzucam go do klasy głównej i loguję go do przeglądu później. Chciałbym dodać numer transakcji do tego zgłoszonego wyjątku. Czy można to zrobić, zachowując prawidłowy ślad stosu?

Na przykład:

public static void main(String[] args) {
  try{
    processMessage();
  }catch(Exception E){
    E.printStackTrace();
  }

}

private static void processMessage() throws Exception{
  String transNbr = "";
  try{
    transNbr = "2345";
    throw new Exception();
  }catch(Exception E){
    if(!transNbr.equals("")){
      //stack trace originates from here, not from actual exception
      throw new Exception("transction: " + transNbr); 
    }else{
      //stack trace gets passed correctly but no custom message available
      throw E;
    }
  }
}

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion