Jak sprawdzić w JavaScript, czy obiekt XMLHttpRequest obsługuje W3C Progress Events?

Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie w JavaScript, czy obsługuje obiekt XMLHttpRequestW3C Progress Events? Mam na myśli tutaj, jeśli ustawienie właściwości onload, onprogress, onabort, onerror, itp. Na jakąś funkcję obsługi wywoła takie funkcje, jak opisano.

Dodatkowe pytanie (bonus): czy istnieje sposób na zwiększenie XMLHttpRequest (np. Przy użyciu niektórych zegarów) w celu obsługi tych zdarzeń?

Sidenote: Po raz pierwszy odkryłem W3C Progress Events w kontekście XMLHttpRequesttutaj

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion