php picasa api pokaż duży obraz

Do tej pory udało mi się wyświetlić miniatury z użytkownika / albumu za pomocą kanału google. Wszystko jest w porządku, chyba że chcę powiększyć obraz miniatury. Wydaje mi się, że nie mogę wyświetlić dużego obrazu, nie jestem pewien, czego tu użyć ... jest mój kod:

<?php
$user = '100483307985144997386';
$albumid = '5092093264124561713';
$picasaURL = "http://picasaweb.google.com/$user/";
$albumfeedURL = "http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/$user/albumid/$albumid";

$sxml_album = simplexml_load_file($albumfeedURL);
echo '<table cellpadding="3" cellspacing="3">';
echo "<tr>";
$i = 0;
foreach( $sxml_album->entry as $album_photo )
{  

  //$title = $album_photo->title;
  $summary = $album_photo->summary;
  // Write thumbnail to file
  $media = $album_photo->children('http://search.yahoo.com/mrss/');
  $thumbnail = $media->group->thumbnail[1];

  $gphoto = $album_photo->children('http://schemas.google.com/photos/2007/');
  $linkName = $gphoto->group->attributes()->{'url'};  
  // Direct address to thumbnail
  $thumbAddy = $thumbnail->attributes()->{'url'};  
  if($i%4==0) { echo '</tr><tr>'; } 

  echo '<td style="width:90px; overflow:hidden; word-wrap:break-word; font-size:12px;">';
  echo '<a class="fancybox-buttons" data-fancybox-group="button" href="'. $linkName . '"><img src="'. $thumbAddy . '" /></a>';     
  echo '<p>'. $summary . '</p></td>';
  $i++; 
}

echo '</tr></table>';

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion