Podnoszenie mocy w PHP

Cóż, muszę wykonać kilka obliczeń w skrypcie PHP. I mam jedno wyrażenie, które zachowuje się źle.

echo 10^(-.01);

Wyjścia 10

echo 1 / (10^(.01));

Wyjścia 0

echo bcpow('10', '-0.01') . '<br/>';

Wyjścia 1

echo bcdiv('1', bcpow('10', '0.01'));

Wyjścia 1.000 ....

używambcscale(100) dla obliczeń BCMath.

Excel i Wolfram Mathematica dają odpowiedź ~ 0,977237.

Jakieś sugestie?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion