Jak zmienić nazwy osi X i Y wykresu kołowego Wysoki wykres?

CZEŚĆ wszystkie dane na wykresie kołowym ... po najechaniu na kromkę, wskakuję w ten sposób

  [Hr Resources:x=Hr Resources,y=12]

chcę, aby moja podpowiedź pokazywała się w ten sposób

  [ProjectName=Hr,Logged Bugs=12]

jak to zrobić .. w jaki sposób wiążę moje dane z wykresem kołowym

  <script type="text/javascript">
 $(function () {
   $.getJSON('<%= Url.Action("GetData","JqueryCharts") %>', {}, function (data) {
     var json = data;
     alert(json);
     var jsondata = [];       
     for (var i in json) {
       // var serie = new Array(json[i].Projects, json[i].Bugs);
       jsondata.push([json[i].Projects, json[i].Bugs]);
     }       
   var chart = new Highcharts.Chart({
     chart: {
       renderTo: 'container',
       type: 'pie',
        plotBackgroundColor: null,
        plotBorderWidth: null,
        plotShadow: false
     },
      title: {
        text: 'Resource Reports of BugTracker'
      },       
     plotOptions: {
       pie: {
         showInLegend: true,
         animation: false,
         allowPointSelect: true,
         cursor: 'pointer'
       }
     },
     legend: {
       enabled: true
     },
     series: [{
       type: 'pie',
       name: 'Resource Reports',
       data: jsondata
     }]
   });
   });
 });
  </script>

czy ktoś może pomóc, gdzie muszę to zmienić

questionAnswers(1)

QuestionSolution

Możesz dostosować etykietkę przy użyciu:

tooltip: {
  formatter: function() {
     return '<b>ProjectName = '+ this.point.name +', Logged Bugs= '+ this.y + '</b>';
  }
}

Tutaj jestprzykład

Highchart ma bardzo dobrą dokumentację na:http://api.highcharts.com/highcharts#tooltip

yourAnswerToTheQuestion