Wyniki wyszukiwania dla "highcharts"

2 odpowiedź

Highcharts dodaje zduplikowany atrybut xmlns do elementu SVG w IE

1 odpowiedź

HighCharts indeks Z serii

2 odpowiedź

Highcharty: dynamicznie zmieniaj szerokość pojedynczej kolumny, aby zaznaczyć jedną próbkę

W wykresie kolumnowym Highcharts chcielibyśmy podkreślić jedną wartość / próbkę, rysując jej kolumnę nieco szerzej ... Ale to nie wydaje się możliwe, prawda?

3 odpowiedź

Grupowanie legend w Highcharts

Mam dwa skumulowane wykresy słupkowe, ale wszystkie legendy (obu pasków) są wyświetlane razem. Chcę zgrupować legendy na podstawie przedmiotów ułożonych w ba...

2 odpowiedź

Problem z renderowaniem wykresu przy zmianie rozmiaru kontenera <div>

4 odpowiedź

wykresy: dynamicznie definiuj kolory na wykresie kołowym

Próbuję dynamicznie zdefiniować kolor dla każdej serii w zależności od jej typu. Poniżej znajduje się mój kod, który nie działa, ale pokazuje, co próbuję zro...

2 odpowiedź

Wykres kołowy HighCharts - Dodaj tekst wewnątrz każdego plasterka

Tworzę finansowy wykres kołowy za pomocą HighCharts, który reprezentuje alokację aktywów. Moim celem jest stworzenie wykresu przedstawiającego rzeczywiste wa...

1 odpowiedź

Jak zmienić nazwy osi X i Y wykresu kołowego Wysoki wykres?

CZEŚĆ wszystkie dane na wykresie kołowym ... po najechaniu na kromkę, wskakuję w ten sposób

1 odpowiedź

jak wyśrodkować tekst wewnątrz wykresu pierścieniowego osadzonego w wykresie kombinowanym

4 odpowiedź

Dwa różne progi w HighCharts 3.0

Dzięki HighCharts 3.0 można teraz wskazać kolory powyżej i poniżej jednego progu. Jak ten przykład:http://jsfiddle.net/highcharts/YWVHx/Poniższy kod: