Parametry DataSnap XE2 i TStream

Pracuję nad projektem DataSnap w Delphi XE2 przy użyciu protokołu TCP / IP, który musi przekazać strumień danych binarnych na serwer jako parametr metody. Problem, z którym się spotykam, polega na tym, że zawartość strumienia wynosi około 32 KB. Poza tym limitem strumień odebrany na serwerze jest pusty. Jeśli przekazuję dodatkowe parametry metody, docierają nienaruszone, więc wydaje się, że jest to problem na poziomie parametrów.

Oto jak deklarowana jest klasa usługi DataSnap:

 TDataSnapTestClient = class(TDSAdminClient)
 private
  FSendDataCommand: TDBXCommand;
 public
  constructor Create(ADBXConnection: TDBXConnection); overload;
  constructor Create(ADBXConnection: TDBXConnection; AInstanceOwner: Boolean); overload;
  destructor Destroy; override;
  procedure SendData(Data: TStream);
 end;

Stosowane przeze mnie podejście powinno działać, przynajmniej zgodnie z artykułem Jima Tierneya. Powiedział, że od Delphi 2009 nastąpiły zmiany, które złamały przykładowy kod Jima Tierneya.

Metoda serwera DataSnap Parametry strumienia

Wszelkie pomysły na rozwiązanie tego problemu zostaną bardzo docenione.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion