dlaczego git-svn powinien agresywnie szukać starej historii?

Coś dziwnego wydarzyło się, gdy uruchomiłem klony git svn, chociaż poniższe informacje mówią nam, żebyśmy się nie niepokoili, zastanawiam się, dlaczego to jest rodzaj błędu svn?

Dlaczego ta ścieżka nie istnieje, czy została usunięta przez innych?

Jeśli tak, to dlaczego git svn powinien agresywnie szukać starej historii?

Initializing parent: refs/remotes/tags/[email protected]
W: Ignoring error from SVN, path probably does not exist: (160013): Filesystem has no item: File not found: revision 101, path '/trunk/packages/internal/sequentialInformationalBottleneckClusterer'
W: Do not be alarmed at the above message git-svn is just searching aggressively for old history.
This may take a while on large repositories
Checked through r1501

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion