PostgreSQL łączy wiele instrukcji wyboru

Użyłem Excela do wygenerowania wieluSELECT instrukcje z listy nazw schematów z bazy danych z dużą liczbą identycznych schematów:

select result from foo.table limit 1;
select result from bar.table limit 1;
select result from doo.table limit 1;

(foo, bar & doo są przykładami moich schematów, w rzeczywistości są setki).

KażdySELECT zwróci tylko jeden wynik. Chcę tylko jedną kolumnęresult z tylu rzędów, ile jest schematów. Następnie mogę skopiować to z powrotem do programu Excel pod nazwami schematów.

Po uruchomieniu zapytania powyżej otrzymuję 1 wiersz, a pozostałe są odrzucane:

Query result with 1 row discarded.

Query result with 1 row discarded.

Total query runtime: 40 ms.
1 row retrieved.

Próbowałem użyćUNION ALL, alelimit 1 Używam, aby upewnić się, że tylko jeden wiersz jest zwracany z każdej tabeli schematu, aby zapobiec jego działaniu.

W jaki sposób można zapobiec odrzuceniu innych wierszy lub napisać zapytanie, które zwróci potrzebne wartości (dwie kolumny - nazwa_schematu, wynik - jeden wiersz dla każdego schematu) w bardziej efektywny sposób?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion