Jak zresetować filtr bindingsource na nic

Za pomocąBindingSource na LINQ do SQL i po zaimplementowaniuBindingList w moim projekcie muszę użyćTextbox filtrować wiersze w aDataGridView, więc po usunięciu zawartości pola tekstowego filtr powinien zostać zresetowany do zera.

Mój kod jest następujący:

if (textBox1.Text.Length == 0)
{
    productBindingSource.Filter = null;
}
else
{
    productBindingSource.Filter = "ProductName = '" + textBox1.Text +"'";
    //productBindingSource.RemoveFilter();
}
productDataGridView.DataSource = productBindingSource;

Ale to nic nie robi, żaden pomysł, proszę?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion