Czy ograniczenie „Maksymalna liczba parametrów żądania POST” jest możliwe?

Coldfusion 10 umożliwia ustawienie limitu maksymalnej liczby parametrów żądania POST (Ustawienia serwera / Ustawienia / Ograniczenia rozmiaru żądania / Maksymalna liczba parametrów żądania POST). Domyślny limit to 100.

Czy możliwe jest złapanie pułapki po przekroczeniu tego limitu, aby można go było obsługiwać za pomocą niestandardowego programu obsługi? Jeśli tak, w jaki sposób?

Próbowałem zastawić pułapkę za pomocą programu obsługi błędów dla całej witryny i metody onError () w Application.cfc. Żadna z tych prób nie zakończyła się powodzeniem.

Dzięki za szukanie.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion