XPath :: Śledź rodzeństwo

Mam następującą strukturę HTML: Próbuję zbudować solidną metodę wyodrębniania drugiego elementu trawienia kolorów, ponieważ w DOM będzie wiele takich znaczników.

<table>
 <tbody>
  <tr bgcolor="#AAAAAA">
  <tr>
  <tr>
  <tr>
  <tr>
   <td>Color Digest </td>
   <td>AgArAQICGQMVBBwTIRQHIwg0GUMURAZTBWQJcwV0AoEDAQ </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Color Digest </td>
   <td>2,43,2,25,21,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Próbuję wyodrębnić drugi element td „Color Digest”, który ma zdekodowaną wartość.

Napisałem następującą ścieżkę xpath, ale zamiast uzyskać drugą, nie otrzymuję drugiego elementu td.

//td[text() = ' Color Digest ']/following-sibling::td[2]

A kiedy zmieniam go na td [2] na td [1], dostaję oba elementy.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion