Napisz ramkę danych do pliku CSV z wartością NA jako pustą

Tam jestdataframe o nazwiecnbd, na przykład:

cnbd = data.frame(1,2,3,NA,NA,5)

Tak więc wyrażenie:

dim(cnbd)[1]

dać 1.

Chcę napisać ramkę danych jakcnbd do csv z:

write(file = filename, cnbd, append = TRUE)

Problem pojawia się:

Pokazują się wartości pliku csvcnbd z 6 rzędami, nie 1 rzędem jak1,2,3,NA,NA,5.Potrzebuję wyjściacnbd Pokaż jako1,2,3,,,5 w pliku csv, brak NA.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion