Strona SVG na serwer PNG - przy użyciu node.js

Próbuję wykonać ten samouczek na temat konwersji SVG Vis w d3.js na stronę serwera PNG (używając Node.js)http://eng.wealthfront.com/2011/12/converting-dynamic-svg-to-png-with.html

Link do pełnego kodu: https://gist.github.com/1509145

Jednak ciągle to dostajębłąd ilekroć próbuję złożyć wniosek o załadowanie mojej strony

  /Users/me/Node/node_modules/jsdom/lib/jsdom.js:171
    features  = JSON.parse(JSON.stringify(window.document.implementation._fea
                               ^
  TypeError: Cannot read property 'implementation' of undefined
    at exports.env.exports.jsdom.env.processHTML (/Users/dereklo/Node/node_modules/jsdom/lib/jsdom.js:171:59)
    at Object.exports.env.exports.jsdom.env (/Users/dereklo/Node/node_modules/jsdom/lib/jsdom.js:262:5)
    at Server.<anonymous> (/Users/dereklo/Node/Pie/pie_serv.js:26:9)
    at Server.EventEmitter.emit (events.js:91:17)
    at HTTPParser.parser.onIncoming (http.js:1785:12)
    at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:111:23)
    at Socket.socket.ondata (http.

Czy ktoś wie, dlaczego to może być? Zainstalowałem moduł jsdom w porządku, więc tak naprawdę nie wiem, co powoduje te problemy ... z góry dziękuję.

EDYTOWAĆ

To jest kod, którego używam do zaimplementowania serwera node.js. Mój najnowszy numer jest poniżej tego źródła ...

var http = require('http'),
  url = require('url'),
  jsdom = require('jsdom'),
  child_proc = require('child_process'),
  w = 400,
  h = 400,
  __dirname = "Users/dereklo/Node/pie/"

  scripts = ["/Users/dereklo/Node/pie/d3.min.js",
        "/Users/dereklo/Node/pie/d3.layout.min.js",
        "/Users/dereklo/Node/pie/pie.js"],
   //scripts = ["./d3.v2.js",
    //     "./d3.layout.min.js",
     //    "./pie.js"]

  htmlStub = '<!DOCTYPE html><div id="pie" style="width:'+w+'px;height:'+h+'px;"></div>';

http.createServer(function (req, res) {

 res.writeHead(200, {'Content-Type': 'image/png'});
 var convert = child_proc.spawn("convert", ["svg:", "png:-"]),
   values = (url.parse(req.url, true).query['values'] || ".5,.5")
    .split(",")
    .map(function(v){return parseFloat(v)});

 convert.stdout.on('data', function (data) {
  res.write(data);
 });
 convert.on('exit', function(code) {
  res.end();
 });

 jsdom.env({features:{QuerySelector:true}, html:htmlStub, scripts:scripts, done:function(errors, window) {
  var svgsrc = window.insertPie("#pie", w, h, values).innerHTML;

 console.log("svgsrc",svgsrc);

  //jsdom's domToHTML will lowercase element names
  svgsrc = svgsrc.replace(/radialgradient/g,'radialGradient');
  convert.stdin.write(svgsrc);
  convert.stdin.end();
 }});
}).listen(8888, "127.0.0.1");

console.log('Pie SVG server running at http://127.0.0.1:8888/');
console.log('ex. http://127.0.0.1:8888/?values=.4,.3,.2,.1');

Ostatnie wydanie

  events.js:66
    throw arguments[1]; // Unhandled 'error' event
            ^
Error: This socket is closed.
  at Socket._write (net.js:519:19)
  at Socket.write (net.js:511:15)
  at http.createServer.jsdom.env.done (/Users/dereklo/Node/Pie/pie_serv.js:38:19)
  at exports.env.exports.jsdom.env.scriptComplete (/Users/dereklo/Node/node_modules/jsdom/lib/jsdom.js:199:39)

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion