Zaimportuj moduł do projektu stopniowego w studio Android 0.4.0v

Muszę zaimportować projekt biblioteki jako moduł do istniejącego projektu.

Proszę zanotować!

Są odpowiedzi na takie pytania,

Wszystkie odpowiedzi dotyczące starszych wersji Androida-Studio.

W starszych wersjach można wykonać następujące kroki:

Otwórz projekt w Eclipse. (nie wyeksportowano go do stopniowania)W Android-Studio zaimportuj ten projekt jako taki.I wtedy masz opcję Plik -> moduł importu.

Ale w tej wersji, gdy próbujesz zaimportować projekt Eclipse,

Android studio i tak przekształca go w projekt stopniowy.

I to tak, jakbyś otworzył nowy projekt w Android-Studio,

Nie masz w menu Plik -> importuj moduł.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion