Sortowanie tablicy punktów X i Y wierzchołków? iOS / Objective C [zamknięte]

Mam jednostkę danych podstawowych o nazwie Linia. Każda linia zawiera instancję VerticePoint, która zawiera właściwość xiy. Te wierzchołki xiy tworzą proste wielokąty 2D.

Chciałbym posortować tablicę tych obiektów liniowych, która jest w kolejności losowej, tak aby początek kształtu, lewy dolny punkt, był zawsze pierwszym elementem w tablicy, a następnie pozostałymi wierzchołkami nawiniętymi w przeciw- zgodnie z ruchem wskazówek zegara od początku.

Powiedzmy, że punkty w mojej oryginalnej tablicy są (oś x y jest wyśrodkowana na 0,0):

x = 20, y = 20
x = 20 , y= 10
x = 10, y=10
x = 10, y =20
x = 15, y = 10

Chcę je tak posortować:

x = 10, y=10
x = 15, y = 10
x = 20 , y= 10
x = 20, y = 20
x = 10, y =20

Wielkie dzięki

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion