Preemptive Basic authentication z Apache HttpClient 4

Czy istnieje łatwiejszy sposób na skonfigurowanie klienta http do prewencyjnego podstawowego uwierzytelniania niż opisanytutaj?
W poprzedniej wersji (3.x) zwykłe wywołanie metody (np.httpClient.getParams().setAuthenticationPreemptive(true)).
Najważniejszą rzeczą, której chcę uniknąć, jest dodanie BasicHttpContext do każdej wykonywanej metody.

questionAnswers(9)

yourAnswerToTheQuestion