Google plus wstawianie aktywności w strumieniu

Trudny czas wstawiania aktywności do strumienia google plus. Po poleceniuprzewodnik dla programistów google. Znalazłem przykład dla Java -https://developers.google.com/+/domains/posts/creating

Czy istnieje podobny przykład do wykonaniaactivites.insert zapytanie za pomocąklient google-api-ruby.

Wykonałem następujące kroki:

Zdefiniuj dostęp do aplikacji przezomniauth-google-oauth2

GOOGLE_CONSUMER_KEY   = google_config['KEY']
GOOGLE_CONSUMER_SECRET  = google_config['SECRET']
google_scope = "userinfo.email,
        userinfo.profile,
        plus.login,
        plus.me,
        plus.media.upload,
        plus.profiles.read,
        plus.stream.read,
        plus.stream.write,
        plus.circles.read,
        plus.circles.write"

Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :google_oauth2, GOOGLE_CONSUMER_KEY, GOOGLE_CONSUMER_SECRET,
  {
    name: 'google',
   scope: google_scope,
   prompt: 'consent'
  }
end

Użyj tokena i tokena odświeżania, aby wykonać wywołania APIklient google-api-ruby. Mogę wymienić działania za pomocą „plusa”, ale aby wstawić aktywność, powinienem użyć plusDomains.

client = Google::APIClient.new(:application_name =>'Demo GooglePlus',:application_version => '1.0.0')

plus = client.discovered_api('plus')

plusd = client.discovered_api('plusDomain')

client_secrets = Google::APIClient::ClientSecrets.load 

auth=client_secrets.to_authorization

auth.update_token!(access_token: 'aRandomToken', refresh_token: 'aRandomRefreshToken')

result = client.execute(:api_method => plus.activities.list,:parameters => {'collection' => 'public', 'userId' => 'me'}, :authorization => auth)
>> This works, returns the list of activities

Używanie plus domeny

result = client.execute(:api_method => plusd.activities.insert,:parameters => {'collection' => 'public', 'userId' => 'me'}, :authorization => auth)
>> Returns 403 Forbidden

Później zdałem sobie sprawę, że Google api wymaga szerokiego zakresu domen do korzystania z domen api (myślę, że to prawda?)https://developers.google.com/+/domains

https://developers.google.com/+/domains/getting-started#accessing_the_apis - Czy oauth użyty w kroku 1 powyżej wystarczy?

https://developers.google.com/+/domains/quickstart/python - Czy jest coś dostępnego wRUBIN

Próbowałem również skonfigurować konto usługi, stworzyłem aplikację biznesową i podążyłem za niąprzykład konta service_account

Ale wciąż nie ma szczęścia.

Próbuję na terminalu

curl -v -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: OAuth ya12.AqwqwwAS1212grcECQ3iVAlg" -d "{'object':{'content':'Test message'},'access':{'items':[{'type' : 'domain'}],'domainRestricted':true}}" -X POST https://www.googleapis.com/plus/v1domains/people/me/activities

Results in ->
{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "forbidden",
  "message": "Forbidden"
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "Forbidden"
 }
}

Czy mogę uzyskać pomoc w wstawianiu aktywności w serwisie Google Plus?

Dzięki!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion