Wiosenne wielokrotne @ Transakcyjne źródła danych

<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
    <property name="entityManagerFactory" ref="data.emf" />
</bean>

<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" />


<bean id="transactionManager2" class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager">
    <property name="entityManagerFactory" ref="data.emf" />
</bean>

<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager2" />


W mojej warstwie usług mogę używać@Transactional(name="transactionManager2"); określić, którego menedżera transakcji używam, jeśli mam wielu menedżerów transakcji?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion