dołączaj pliki do FormData nie działają w angularjs

Używam angularjs do przesyłania plików i obiektu json do serwera nodejs w pojedynczym żądaniu. Następnie otrzymuję ten plik console.log na firebug:

-----------------------------8791641017658 Content-Disposition: form-data; name="model" {"phone":"asasasa","description":"121212112","payment":"2121212121","shipping":"121221221","imageurl":"21212112","price":"212112212","status":"new"} -----------------------------8791641017658--

Więc nazwa = „plik” nie pojawia się tutaj.

Oraz konsolę.log (req.files) na serwerze nodejs// print out "{}"

Pomóż, dziękuję!

$scope.files = [];

    $scope.$on("fileSelected", function (event, args) {

    $scope.$apply(function () {      
      //add the file object to the scope's files collection
      $scope.files.push(args.file);
      console.log($scope.files);

    });
    });

  $scope.create = function() {
    $scope.seller_submit = {
      phone: this.phone,
      description: this.description,
      payment: this.payment,
      shipping: this.shipping,
      imageurl: this.imageurl,
      price: this.price,
      status: this.status
    };

    $http({
      method: 'POST',
      url: '/articles/'+ $routeParams.articleId,

      headers: { 'Content-Type': undefined },

      transformRequest: function (data) {
        var formData = new FormData();

        formData.append("model", angular.toJson(data.model));

        for (var i = 0; i < data.files; i++) {

          formData.append("file" + i, data.files[i]);
        }
        return formData;
      },

      data: { model: $scope.seller_submit, files: $scope.files }

    }).
    success(function (data, status, headers, config) {
      alert("success!");
    }).
    error(function (data, status, headers, config) {
      alert("failed!");
    });

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion