AngularJS: Zakres macierzysty nie został zaktualizowany w dyrektywie (z izolowanym zakresem) dwukierunkowe powiązanie

Mam następujący kod, który można również manipulowaćhttp://jsfiddle.net/garukun/u69PT/.

Widok:

<div data-ng-app="testApp">
  <div data-ng-controller="testCtrl">
    <strong>{{pkey}}</strong>
    <span data-test-directive data-parent-item="pkey" 
      data-parent-update="update(pkey)"></span>
  </div>
</div>

JS:

var testApp = angular.module('testApp', []);

testApp.directive('testDirective', function ($timeout) {
  return {
    scope: {
      key: '=parentItem',
      parentUpdate: '&'
    },
    replace: true,
    template: '<div><p>{{key}}</p>' +
      '<button data-ng-click="lock()">Lock</button>' +
      '</div>',
    controller: function ($scope, $element, $attrs) {
      $scope.lock = function () {
        $scope.key = 'D+' + $scope.key;
        console.log('DIR :', $scope.key);

        // Expecting $scope.$parent.pkey to have also been
        // updated before invoking the next line.
        $scope.parentUpdate();
        // $timeout($scope.parentUpdate); // would work.
      };
    }
  };
});

testApp.controller('testCtrl', function ($scope) {
  $scope.pkey = 'golden';
  $scope.update = function (k) {
    // Expecting local variable k, or $scope.pkey to have been
    // updated by calls in the directive's scope.
    console.log('CTRL:', $scope.pkey, k);
    $scope.pkey = 'C+' + k;
    console.log('CTRL:', $scope.pkey);
  };
});

Zasadniczo konfiguruję dyrektywę z izolowanym zakresem, w którym łączę dwukierunkową właściwość (klucz) z macierzystym zakresem (pkey), a także deleguję metodę (parentUpdate), która ma zostać wywołana w kontekście zakresu macierzystego.

Teraz, podczas obsługi zdarzenia ng-click w dyrektywie, chcę wywołać metodę parentUpdate i zrobić coś wewnątrz. Podczas wywoływania tej metody oczekuję aktualizacji modelu mojego zakresu rodzica. Ale w rzeczywistości tak nie jest i to mnie zastanawia.

Prawdopodobnie z powodu niektórych brakujących cykli $ digest w środku, ponieważ zawijanie wywołania parentUpdate za pomocą $ timeout będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Czy ktoś mógłby rzucić trochę światła na to, czego brakuje? Lub jak poprawnie wywołać parentUpdate?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion