Jak ustawić klucz id generowany przez bazę danych w Entity Framework po utworzeniu modelu za pomocą Database First

Używam Entity Framework w projekcie Web API. Stworzyłem moje klasy i modele z istniejącej bazy danych (MySQL), więc zasadniczo użyłem EF DbContextGenerator do wygenerowania moich klas z mojego modelu EDMX.

Operacje odczytu działają dobrze, ale teraz jestem w punkcie, w którym chcę rozpocząć dodawanie funkcji, aby dodać rekordy do bazy danych. Chcę, aby identyfikator podmiotów został automatycznie przypisany przez bazę danych.

Wygląda na to, że gdy postępujesz zgodnie z podejściem kodowym, wystarczy określić:

[DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
public int Id { get; set; }

W definicji klasy dla właściwości Id. Kusi mnie więc, aby po prostu dodać „DatabaseGeneratedOption” do wygenerowanego pliku klasy. Ponieważ jednak korzystam z podejścia opartego na bazie danych, a moje klasy są generowane automatycznie, nie powinienem edytować plików klas, ponieważ zostaną one ponownie nadpisane, jeśli ponownie wygeneruję klasy. Gdzie / Jak ustawić wartość identyfikatora, która ma być generowana przez bazę danych, a nie przez kod EF?

questionAnswers(0)

yourAnswerToTheQuestion