Wykrywanie pozycji kciuka w SeekBar przed wersją 16 API

Zasadniczo muszę wykryć, kiedy postęp zmienia się w SeekBar i narysować widok tekstu na górze kciuka, wskazując wartość postępu.

Robię to poprzez wdrożenieOnSeekBarChangeListener i napublic void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean b) metoda, dzwonięRect thumbRect = seekBar.getThumb().getBounds(); określić, gdzie znajduje się kciuk.

Działa to doskonale, ale najwyraźniejgetThumb() jest dostępny tylko na poziomie API 16+ (Android 4.1), co powodujeNoSuchMethodError we wcześniejszych wersjach.

Masz pomysł, jak obejść ten problem?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion