Dlaczego używają ObjectId i Number w przykładzie Populacja Mongoose?

Wto przykład, tworząpersonSchema za pomocąObjectId odwołać się doStory i to rozumiem. Ale potemstorySchema dlaczego nie robią tego samego, aby odnieść się do osoby?

Lub odwrotność: dlaczego przy użyciu ObjectId zamiast Number in Person?

var mongoose = require('mongoose')
 , Schema = mongoose.Schema

var personSchema = Schema({
 _id   : Number,
 name  : String,
 age   : Number,
 stories : [{ type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Story' }]
});

var storySchema = Schema({
 _creator : { type: Number, ref: 'Person' },
 title  : String,
 fans   : [{ type: Number, ref: 'Person' }]
});

var Story = mongoose.model('Story', storySchema);
var Person = mongoose.model('Person', personSchema);

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion