Jak wyświetlić przycisk w środku paska narzędzi?

Chcę pokazać przycisk na górze i na środku paska narzędzi. Ustawiam obraz UIBarButtonItem, ale nie daje on pożądanego rezultatu, jak podano poniżej.

Jestem w stanie dodać menu i zlokalizować mnie

alenie można dodać przycisku żądania jak pokazano na rys.

Żądanie BUtton to obraz, a kiedy go ustawię, obraz UIBarButtonItem zostaje rozciągnięty

proszę pomóż

To właśnie zrobiłem.

Ale chcę to zrobić. jak widać, w moim przycisku Żądanie rozwiązania znajduje się pod paskiem narzędzi, a poniżej przycisk Żądanie pic jest na górze.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion