Błąd Netbeans-PHPUnit „Nie wykonano testów”

Jestem nowicjuszem w każdym rodzaju testów. Właśnie zainstalowałem gruszkę i PHPUnit używając tegodoc. Używam netbeans 7.3.1. Ja także zainstalowałemskeletongenerator uruchomienie tego polecenia:pear install phpunit/PHPUnit_SkeletonGenerator.

Podążałem za krokami wymienionymi w tymtestowanie z PHPUnit zintegrować PHPUnit z netbean.
Jak opisano wInstalling PHPUnit sekcji tego dokumentu, klikającsearch przycisk podNetbeans->preferences->unit testing moje netbeans rozpoznaje instalację PHPUnit.

Wykonałem wszystkie kroki, aby dodać próbkęCalculator projekt i wygeneruj klasę testową. Ja to zrobiłem. Ale kiedy uruchamiam testy, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Calculator.php i wybierzTest Otrzymuję następujący wynik.

Okno wyjściowe nie pokazuje niczego użytecznego:

Nie mam pojęcia, co może być problemem i jak to rozwiązać.

Niewiele wątpliwości, które mogą powodować powyższy problem:
Co powinienem dodaćGlobal include path podNetbeans->preferences->general?
Czy muszę dodaćrequire_once instrukcja w pliku Calculator.php?
Czy muszę tworzyć projekty php tylko w określonym folderze lub czy jest to nieistotne, gdzie umieszczam projekty?
Jak sprawdzić, czy PHPUnit jest poprawnie zainstalowany i działa?

Może być wiele innych objawów, o których nawet nie jestem w stanie myśleć.

Dziękuję Ci.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion