Kiedy w JSON można pominąć cytaty?

Wydaje się, że jest to jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic JSON: Kiedy dokładnie możesz pominąć cudzysłowy wokół ciągu - a jakie cytaty (pojedyncze lub podwójne) i tak masz używać?

TheJSON standard jest całkiem jasne: użyj podwójnych cudzysłowów i używaj ich zawsze. Jednak nikt nie podąża za tym, a parsery wydają się z tym dobrze.

Na przykład klucze w dokumentach JSON zazwyczaj nie wymagają cytatów. (Chyba dlatego, że parser może zakładać, że klucz musi być literałem ciągu). Ale czy to jest rzeczywista zasada? Czy są jakieś inne takie zasady? Czy są one specyficzne dla parsera lub specyficzne dla języka?

Zauważ, że chociaż pytanie dotyczy JSON, obejmuje to standardowy sposób wyrażania obiektów JSON w danym języku programowania. Jeśli język (taki jak JavaScript) ma oficjalne reguły, które odwracają się od standardu JSON, dobrze byłoby je zdefiniować.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion