PHP - bezpieczny sposób pobierania dużych plików?

Informacja

Istnieje wiele sposobów pobierania plików w PHP,file_get_contents + file_put_contents, fopen, readfile i cURL.

Pytanie?

Jeśli masz duży plik, powiedzmy 500 MB z innego serwera / domeny, jaki jest „poprawny” sposób na jego bezpieczne pobranie? Jeśli połączenie nie powiedzie się, powinno znaleźć pozycję i kontynuować LUB ponownie pobrać plik, jeśli zawiera błędy.Będzie on używany na stronie internetowej, a nie w powłoce php.exe.

Co do tej pory odkryłem

Czytałem o rozwiązaniach AJAX z paskami postępu, ale naprawdę szukam rozwiązania PHP.Nie muszę buforować pliku na łańcuch taki jak file_get_contents. To prawdopodobnie wykorzystuje również pamięć.Czytałem także o problemach z pamięcią. Rozwiązanie, które nie wykorzystuje takiej ilości pamięci, może być preferowane.

Pojęcie

To jest coś, czego chcę, jeśli wynik jest fałszywy.

function download_url( $url, $filename ) {
    // Code
    $success['success'] = false;
    $success['message'] = 'File not found';
    return $success;
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion