Android - PopupWindow powyżej określonego widoku

Zajmuję się tworzeniem aplikacji na Androida i używam wyskakującego okienka, gdy użytkownik kliknie określony obiekt na pasku menu (składający się z małych obrazów ustawionych poziomo) na dole ekranu.

Na kliknięciu chcę, aby okno wyskakujące było zakotwiczone w lewym górnym rogu widoku, który został kliknięty i pokazane na górze.

Jedyne metody, które wydają się istotne, toshowAsDropDown (Wyświetl kotwicę, int xoff, int yoff) ishowAtLocation (Wyświetl rodzic, int grawitacja, int x, int y). Problem z showAsDropDown polega na tym, że jest zakotwiczony w lewym dolnym rogu widoku.

Czy istnieje inny sposób wdrożenia tego?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion