Tryb pseudo-rozproszony Hadoop - Datanode i tasktracker nie uruchamiają się

Używam dystrybucji Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (Santiago) z zainstalowanym Hadoop 1.1.2. Dokonałem wymaganych konfiguracji, aby włączyć tryb pseudo rozproszony. Ale przy próbie uruchomienia hadoop, kod danych i tasktracker nie uruchamiają się.

Nie jestem w stanie skopiować żadnych plików do hdfs.

[hduser@is-joshbloom-hadoop hadoop]$ hadoop dfs -put README.txt /input
Warning: $HADOOP_HOME is deprecated.

13/05/23 16:42:00 WARN hdfs.DFSClient: DataStreamer Exception: org.apache.hadoop.ipc.RemoteException: java.io.IOException: File /input could only be replicated to 0 nodes, instead of 1

Również po próbiehadoop-daemon.sh start datanode Dostaję wiadomość:

starting datanode, logging to /usr/local/hadoop/libexec/../logs/hadoop-hduser-datanode-is-joshbloom-hadoop.out

to samo dotyczy tasktrackera. Ale kiedy próbuję tego samego polecenia dla namenode, secondarynamenode, jobtracker, wydaje się, że działają.

namenode running as process 32933. Stop it first. 

Spróbowałem następujących rozwiązań:

Ponowne formatowanie namenodePonowna instalacja hadoopInstalowanie innej wersji hadoop (1.0.4)

Nikt nie działa. Podążyłem za tymi samymi krokami instalacji na moim Macu i na amazonowej VM Uuntu i działa doskonale.

Jak mogę uzyskać poprawne działanie? Dzięki!

*AKTUALIZACJA**

Oto wpis dziennika z namenode

2013-05-23 16:27:44,087 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode: STARTUP_MSG:
/************************************************************
STARTUP_MSG: Starting DataNode
STARTUP_MSG:  host = java.net.UnknownHostException: is-joshbloom-hadoop: is-joshbloom-hadoop
STARTUP_MSG:  args = []
STARTUP_MSG:  version = 1.1.2
STARTUP_MSG:  build = https://svn.apache.org/repos/asf/hadoop/common/branches/branch-1.1 -r 1440782; compiled by 'hortonfo' on Thu Jan 31 02:03:24 UTC 2013
************************************************************/
2013-05-23 16:27:44,382 INFO org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsConfig: loaded properties from hadoop-metrics2.properties
2013-05-23 16:27:44,432 INFO org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSourceAdapter: MBean for source MetricsSystem,sub=Stats registered.
2013-05-23 16:27:44,446 ERROR org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl: Error getting localhost name. Using 'localhost'...
java.net.UnknownHostException: is-joshbloom-hadoop: is-joshbloom-hadoop
    at java.net.InetAddress.getLocalHost(InetAddress.java:1438)
    at   org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl.getHostname(MetricsSystemImpl.java:463)
    at org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl.configureSystem(MetricsSystemImpl.java:394)
    at org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl.configure(MetricsSystemImpl.java:390)
    at org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl.start(MetricsSystemImpl.java:152)
    at org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl.init(MetricsSystemImpl.java:133)
    at org.apache.hadoop.metrics2.lib.DefaultMetricsSystem.init(DefaultMetricsSystem.java:40)
    at org.apache.hadoop.metrics2.lib.DefaultMetricsSystem.initialize(DefaultMetricsSystem.java:50)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.instantiateDataNode(DataNode.java:1589)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.createDataNode(DataNode.java:1608)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.secureMain(DataNode.java:1734)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.main(DataNode.java:1751)
Caused by: java.net.UnknownHostException: is-joshbloom-hadoop
    at java.net.Inet4AddressImpl.lookupAllHostAddr(Native Method)
    at java.net.InetAddress$1.lookupAllHostAddr(InetAddress.java:866)
    at java.net.InetAddress.getAddressesFromNameService(InetAddress.java:1258)
    at java.net.InetAddress.getLocalHost(InetAddress.java:1434)
    ... 11 more
2013-05-23 16:27:44,453 INFO org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl: Scheduled   snapshot period at 10 second(s).
2013-05-23 16:27:44,453 INFO org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl: DataNode   metrics system started
2013-05-23 16:27:44,768 INFO org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSourceAdapter: MBean for source ugi registered.
2013-05-23 16:27:44,914 INFO org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader: Loaded the native-hadoop library
2013-05-23 16:27:45,212 ERROR org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode:   java.net.UnknownHostException: is-joshbloom-hadoop: is-joshbloom-hadoop
    at java.net.InetAddress.getLocalHost(InetAddress.java:1438)
    at org.apache.hadoop.security.SecurityUtil.getLocalHostName(SecurityUtil.java:271)
    at org.apache.hadoop.security.SecurityUtil.login(SecurityUtil.java:289)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.<init>(DataNode.java:301)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.makeInstance(DataNode.java:1651)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.instantiateDataNode(DataNode.java:1590)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.createDataNode(DataNode.java:1608)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.secureMain(DataNode.java:1734)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode.main(DataNode.java:1751)
Caused by: java.net.UnknownHostException: is-joshbloom-hadoop
    at java.net.Inet4AddressImpl.lookupAllHostAddr(Native Method)
    at java.net.InetAddress$1.lookupAllHostAddr(InetAddress.java:866)
    at java.net.InetAddress.getAddressesFromNameService(InetAddress.java:1258)
    at java.net.InetAddress.getLocalHost(InetAddress.java:1434)
    ... 8 more

2013-05-23 16:27:45,228 INFO org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataNode: SHUTDOWN_MSG:
/************************************************************
SHUTDOWN_MSG: Shutting down DataNode at java.net.UnknownHostException: is-joshbloom-hadoop: is-joshbloom-hadoop
************************************************************/

*AKTUALIZACJA***

zadowolony z/etc/hosts

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion