Menu rozwijane Bootstrap pojawiające się za innymi elementami - IE7

Używam Bootstrap 2.3.1http://twitter.github.io/bootstrap/index.html

Używam więc ich klasy „menu rozwijanego”, aby utworzyć proste menu rozwijane szybkiego użycia, ale z jakiegoś powoduIE7 pojawiają się za tekstem i innymi elementami na mojej stronie.

Link testowy: http://leongaban.com/_projects/defakto/CDS/

Dodałem z-index do mojego CSS, ale nadal nic nie robi, proszę o pomoc!

.header .header-nav ul#nav-account ul.dropdown-menu,
.header .header-nav ul#nav-library ul.dropdown-menu {
  z-index: 10000;
}

IE9, Chrome, FF i inne nowoczesne przeglądarki bez bólu głowy:

IE7> :(

HTML

<div class="header-nav">

<ul id="nav-account" role="navigation" class="pull-right">

  <!-- Language Dropdown Button -->
  <li id="language-btn">
    <a href="#" id="drop1" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">English</a>
    <img src="img/header-small-down-arrow.png" alt="grey triangle"/><!-- <span class="grey_triangle"></span>-->

    <!-- Language Dropdown Menu-->
    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop1">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">English</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Spanish</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">German</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Japanese</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Chinese</a></li>
    </ul>
  </li>

  <!-- User Dropdown Button -->
  <li id="account-btn">
    <a href="#" id="drop2" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Logout</a>
    <img src="img/header-small-down-arrow.png" alt="grey triangle"/>
    <!-- <span class="grey_triangle"></span> -->

    <!-- User Dropdown Menu-->
    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="drop2">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="http://google.com">Logout</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#anotherAction">Account</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion