C # - jak dodać wszystkie elementy system.drwaing.color na liście?

Próbuję wypełnić moją listę elementami system.drwaing.color, aby wybrać losowy kolor i ustawić go na backColor.

Oto mój kod:

  List<Color> myList = new List<Color>();
  //rc.Add(Color.Chartreuse);
  //rc.Add(Color.DeepSkyBlue);
  //rc.Add(Color.MediumPurple);
  foreach (Color clr in System.Drawing.Color)
  {
   //error 
  }
  Random random = new Random();
  Color color = myList[random.Next(myList.Count - 1)];
  this.BackColor = color;

Błąd: „System.Drawing.Color” jest „typem”, który nie jest poprawny w danym kontekście

Czy ktoś może mi dać rękę?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion