SQL: Policz liczbę wystąpień na kolumnie wyjściowej i oblicz procentową wartość na podstawie zdarzeń

Moje zapytanie sql pobiera listę weryfikacji poprawek dla oprogramowania układowego, np. def-456 to bilet, który prosi mnie o przetestowanie testu oprogramowania na produkcie. def-456 ma kilka pod-zadań, w których zapisywane są wyniki. Wyniki są zapisywane jako: id: abc-123, abc-124, abc-125 itp. (Jak pokazano w tabeli poniżej). Odpowiednie identyfikatory mają wynik „pass” lub „fail”. Muszę obliczyć dwie wartości ----> 1. Liczba prób: w poniższym przykładzie liczba prób wynosiłaby 3/5, są 3 przejścia i 2 nieudane (np. Pass / pass + fail), tutaj mogę użyć licznika () metoda jednak nie wie, jak dodać „/ 5” i 2. wskaźnik sukcesu pierwszej próby: w poniższym przykładzie abc-123 nie powiodło się, mimo że minął abc-124, abc-125 nie powiódł się, ale abc-126 minął i abc-127 minęło bez żadnej awarii, oznacza to, że mój wskaźnik sukcesu wynosi: 1 na 3 (tj. 1/3), jak mogę wyświetlić te wartości w sql? jest to trochę skomplikowane i nie jestem w stanie znaleźć logiki tego.

Oto moje dane dla def-456:

  value | id| 
  --------------
  fail | abc-123 
  pass | abc-124  
  fail | abc-125  
  pass | abc-126  
  pass | abc-127 

a tutaj jest o / p Próbuję wyświetlić:

id  |  value | attempts| %for attempts | 1st attempt
----------------------------------------------------
abc-123  fail |  3/5 | 60%       | 1/3
abc-124  pass |  3/5 | 60%       | 1/3
abc-125  fail |  3/5 | 60%       | 1/3
abc-126  pass |  3/5 | 60%       | 1/3
abc-127  pass |  3/5 | 60%       | 1/3

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion