CruiseControl.NET: użycie $ (CCNetLabel) w pliku ccnet.config

Podczas wywoływania procesów zewnętrznych, takich jak MSBuild, tempomat ustawia zmienne środowiskowe. Jedną z wartości jest CCNetLabel. utrzymuje wartość etykiety bieżących projektów. Chcę używać tych samych wartości w samej konfiguracji ccnet, ale gdy spróbuję ccnet config ma problem. Otrzymuję następujący błąd:

[CCNet Server:ERROR] INTERNAL ERROR: Reference to unknown symbol CCNetLabel
----------
ThoughtWorks.CruiseControl.Core.Config.Preprocessor.EvaluationException: Reference to unknown symbol CCNetLabel
at ThoughtWorks.CruiseControl.Core.Config.Preprocessor.ConfigPreprocessorEnvironment._GetConstantDef(String name)
at ThoughtWorks.CruiseControl.Core.Config.Preprocessor.ConfigPreprocessorEnvironment.eval_text_constant(String name)

.....

----------

Właściwie chcę dołączyć CCNetLabel do innej zmiennej, więc muszę uzyskać dostęp do właściwości w ccnet.config.

czy istnieje inny sposób odniesienia się do tych zmiennych?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion