Scrapy Scrapy Python Craigslist

Próbuję zeskrobać ogłoszenia Craigslist za pomocąScrapy wyodrębnić przedmioty, które są na sprzedaż.

Jestem w stanie wyciągnąćdata, tytuł posta i adres url ale mam problemy z wydobyciemCena £.

Z jakiegoś powodu obecne fragmenty koduwszystko cen, ale kiedy usuwam// przed sprawdzeniem rozpiętości ceny pole ceny zwraca się jako puste.

Czy ktoś może przejrzeć poniższy kod i pomóc mi?

from scrapy.spider import BaseSpider
  from scrapy.selector import HtmlXPathSelector
  from craigslist_sample.items import CraigslistSampleItem

  class MySpider(BaseSpider):
    name = "craig"
    allowed_domains = ["craigslist.org"]
    start_urls = ["http://longisland.craigslist.org/search/sss?sort=date&query=raptor%20660&srchType=T"]

def parse(self, response):
  hxs = HtmlXPathSelector(response)
  titles = hxs.select("//p")
  items = []
  for titles in titles:
    item = CraigslistSampleItem()
    item['date'] = titles.select('span[@class="itemdate"]/text()').extract()
    item ["title"] = titles.select("a/text()").extract()
    item ["link"] = titles.select("a/@href").extract()
    item ['price'] = titles.select('//span[@class="itempp"]/text()').extract()
    items.append(item)
  return items

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion